Share

https://www.online-toolz.com/tools/xpath-tester-online.php

Facebook Share Twitter Share

Online XPATH Tester

Dette XPATH Tester-verktøyet lar deg kjøre XPATH-spørringer mot XML-fragmenter.


XPATH Query

XML
Result


XPath, XML Path Language, er et spørringsspråk for å velge noder fra et XML-dokument. I tillegg kan XPath brukes til å beregne verdier (f.eks. strenger, tall eller boolske verdier) fra innholdet i et XML-dokument. XPath ble definert av World Wide Web Consortium (W3C).XPath-språket er basert på en trerepresentasjon av XML-dokumentet, og gir muligheten til å navigere rundt treet, velge noder etter en rekke kriterier.

Source: Wikipedia
AKA:

XML , xpath , tester , evaluator , parser , editor , query , extractor , compiler , checker , w3cAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.