Share

https://www.online-toolz.com/tools/hex-to-binary-converter.php

Facebook Share Twitter Share

Hex do Binary Przetwornik


This tools lets you convert from Hex to Binary or the other way around

Hex do Binary

Konwertuje z Hex na binarny

wejście sześciokątne

Wyjście binarne

Binarny do Hex

Converts from Binary to Hex

Wejście binarne

Wyjście Hex


System liczbowy binarny lub system liczbowy baza-2 reprezentuje wartości liczbowe za pomocą dwóch symboli, 0 i 1. Dokładniej, zwykły system baza-2 jest notacją pozycyjną o promieniu 2. Dzięki prostej implementacji w cyfrowych obwodach elektronicznych za pomocą bramek logicznych, system binarny jest używany wewnętrznie przez wszystkie nowoczesne komputery.

In mathematics and computer science, hexadecimal (also base 16, or hex) is a positional numeral system with a radix, or base, of 16. It uses sixteen distinct symbols, most often the symbols 0–9 to represent values zero to nine, and A, B, C, D, E, F (or alternatively a–f) to represent values ten to fifteen. For example, the hexadecimal number 2AF3 is equal, in decimal, to (2 × 163) + (10 × 162) + (15 × 161) + (3 × 160) , or 10,995. Each hexadecimal digit represents four binary digits (bits) (also called a "nibble"), and the primary use of hexadecimal notation is as a human-friendly representation of binary coded values in computing and digital electronics. For example, byte values can range from 0 to 255 (decimal) but may be more conveniently represented as two hexadecimal digits in the range 00 through FF. Hexadecimal is also commonly used to represent computer memory addresses.

Source: Wikipedia
AKA:

tłumacz binarny, hex2binary, ciąg szesnastkowy, baza-2, baza-16, binarny na hex, hex do bin