Share

http://online-toolz.com/tools/php-url-encoder-decoder.php

Facebook Share Twitter Share

Kodowanie URL/dekodowanie


Enkoder URL

URL Kodowanie lub dekodowanie ciągu za pomocą funkcji PHP

URL

Zakodowany URL

Dekoder URL

Decodes url using PHP urldecode function

URL

Dekodowany adres URL


Kodowanie procentowe, znane również jako kodowanie URL, jest mechanizmem kodowania informacji w identyfikatorze URI (Uniform Resource Identifier) w pewnych okolicznościach. Chociaż jest znany jako kodowanie URL, to jest w rzeczywistości używane bardziej ogólnie w ramach głównego zestawu identyfikatora URI (Uniform Resource Identifier), który obejmuje zarówno Uniform Resource Locator (URL), jak i Uniform Resource Name (URN). Jako taki jest również wykorzystywany do przygotowania danych typu nośnika „application/x-www-form-urlencoded”, co jest często używane przy składaniu danych formularza HTML w żądaniach HTTP.

Source: Wikipedia
AKA:

UrlenCode, URLDeCode, kodowanie URL