Share

http://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 Dekodowanie i kodowanie


Dekodowanie Base64

Dekoduj Base64 na tekst

Base64 String

Dekodowany tekst

Base64 Encode

Encodes input text to Base64

Tekst wejściowy

Tekst zakodowany

Base64 to grupa podobnych schematów kodowania, które reprezentują dane binarne w formacie ciągu ASCII, tłumacząc je na reprezentację radix-64. Termin Base64 pochodzi od określonego kodowania transferu treści MIME. Schematy kodowania Base64 są powszechnie używane, gdy istnieje potrzeba kodowania danych binarnych, które muszą być przechowywane i przesyłane na nośnikach zaprojektowanych do obsługi danych tekstowych. Ma to na celu zapewnienie, że dane pozostaną nienaruszone bez modyfikacji podczas transportu. Base64 jest powszechnie używany w wielu aplikacjach, w tym e-mail za pośrednictwem MIME, i przechowywanie złożonych danych w XML.

Source: Wikipedia
AKA:

kodowanie, dekodowanie, szyfrowanie, deszyfrowacz, hash, generator, konwerter, base64 online, zwykły tekst, MIME, baza 64, radix-64, ciąg