Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-encryption-decryption.php

Facebook Share Twitter Share

Szyfruj i odszyfruj tekst online

Chroń swój tekst, szyfrując i odszyfrowując dowolny tekst za pomocą klucza, którego nikt nie zna

Szyfrowanie

Tekst do zaszyfrowania

Zaszyfrowany tekst


Deszyfrowanie

Zaszyfrowany tekst

Odszyfrowany tekst


W kryptografii szyfrowanie jest procesem przekształcania informacji (określanego jako tekst jawny) przy użyciu algorytmu (zwanego szyfrem), aby uczynić je nieczytelnymi dla nikogo oprócz tych posiadających specjalną wiedzę, zwykle określaną jako klucz. Rezultatem procesu są zaszyfrowane informacje (w kryptografii, określane jako zaszyfrowany tekst). W wielu kontekstach słowo szyfrowanie również niejawnie odnosi się do procesu odwrotnego, deszyfrowanie (np. „oprogramowanie do szyfrowania” zazwyczaj może również wykonywać odszyfrowanie), aby zaszyfrowane informacje były ponownie czytelne (tzn. aby były niezaszyfrowane).

Source: Wikipedia
AKA:

Szyfrowanie, szyfrowanie, deszyfrowanie, szyfrowanie, deszyfrowanie, ochrona, wrażliwe, kodowanie, dekodowanie, klucz, bezpieczne, tekst, ufd2, sól, hash, aes, rijndael256, blowfish...