Share

https://www.online-toolz.com/tools/hex-to-binary-converter.php

Facebook Share Twitter Share

Hex în Binary Converter


This tools lets you convert from Hex to Binary or the other way around

Hex în binar

Convertire de la hex la binar

Introducere Hex

Rezultatele binare

Binare până la hex

Converts from Binary to Hex

Intrări binare

Produsul Hex


The binary numeral system, or base-2 number system, represents numeric values using two symbols, 0 and 1. More specifically, the usual base-2 system is a positional notation with a radix of 2. Owing to its straightforward implementation in digital electronic circuitry using logic gates, the binary system is used internally by all modern computers.

În matematică și informatică, hexadecimalul (de asemenea, bază 16 sau hex) este un sistem numeric pozițional cu un radix, sau bază, de 16, folosește șaisprezece simboluri distincte, cel mai adesea simbolurile 0-9 pentru a reprezenta valorile de la zero la nouă, și A, B, C, D, E, F (sau alternativ a-f) pentru a reprezenta valorile de la zece la cincisprezece. De exemplu, numărul hexadecimal 2AF3 este egal, în zecimală, la (2 × 163) + (10 × 162) + (15 × 161) + (3 × 160), sau 10,995.Fiecare cifră hexadecimală reprezintă patru cifre binare (bite) (numit și "nibble"), iar utilizarea primară a notării hexadecimală este ca o reprezentare prietenoasă a valorilor binare codificate în calcul și electronică digitală. De exemplu, prin cante valorile din intervalul 0 la 255 (decimal) pot fi folosite mai convenabil ca două cifre hexadecimal reprezentate în mod obișnu în FFximal.

Source: Wikipedia
AKA:

binary translator, hex2binary, hex string, base-2, base-16, binary to hex,hex to binAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.