Share

https://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 Decoding și Encode

Utilizați acest instrument pentru a decoda Base64 în text sau pentru a codifica caractere ascii în base 64 online.


Decodificare bază 64

String de bază 64

Textul decodificat

Base64 Encode

Introducere text

Codificare bază64 text

More about Base64

Schemele de codificare Base64 sunt frecvent utilizate atunci când datele binare trebuie codificate sau decodificate. Va fi necesară stocarea și transmiterea suplimentară a datelor rezultate prin intermediul mijloacelor de comunicare concepute pentru a manipula datele text.

AKA:

bas64 decode, base 64 decode, base64 decoder, base64 data, convert ascii string into base64 binary code translator, binary to text, convert binary, text into binary

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.