Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Conversie text în binar

Acest instrument convertește de la Text la Binary și invers

Text în binar

Text de intrare

ieșire binară

Binar la text

Converts from Binary to Text

Intrare binară

Text de ieșire


Sistemul numeric binar, sau sistemul numeric de bază 2, reprezintă valori numerice folosind două simboluri, 0 și 1. Mai precis, sistemul obișnuit de bază-2 este o notație pozițională cu un radix de 2. Datorită implementării sale simple în circuitele electronice digitale folosind porți logice, sistemul binar este utilizat intern de toate computerele moderne.

Source: Wikipedia
AKA:

traducător binar, text2binary, string, base-2, binar în ascii, binar în engleză, traduce binar în text, cuvinte în binar