Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Conversie în binar

Acest instrument convertește de la text la binar și vise-versa

Textul binarului

Introducere text

Rezultatele binare

Binare pentru text

Converts from Binary to Text

Intrări binare

Textul de ieșire


Sistemul numeric binar, sau sistemul numeric de bază-2, reprezintă valorile numerice folosind două simboluri, 0 și 1. Mai precis, sistemul obișnuit de bază-2 este o notare pozițională cu un radix de 2.Datorită implementării sale directe în circuitele electronice digitale folosind porți logice, sistemul binar este utilizat intern de toate computerele moderne.

Source: Wikipedia
AKA:

binary translator, text2binary, string, base-2, binary to ascii,binary to english, translate binary to text, words to binaryAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.