Share

https://www.online-toolz.com/tools/comma-separator-delimer.php

Facebook Share Twitter Share

Nástroj na oddeľovanie čiarok

Using this tool you can seperate a list of strings by commas instead of end lines and breaks. Add an excel column or a list of strings -one per line- and then click "Add commas", the final comma-delimited string will be generated down below

Zoznam reťazcov

Zoznam oddilený čiarkou


AKA:

zoznam na čiarku, voľné oddelené čiarkou, online oddeľovač čiarky, pridanie čiarky do zoznamu