Share

https://www.online-toolz.com/tools/hex-to-binary-converter.php

Facebook Share Twitter Share

Hex na binárny prevodník


This tools lets you convert from Hex to Binary or the other way around

Hex Na Binárne

Prevádza sa zo šesťhrannej na binárne

Hex vstup

Binárny výstup

Binárne na Hex

Converts from Binary to Hex

Binárny vstup

Hex výstup


Systém binárnych číslic alebo číselný systém báze-2 predstavuje číselné hodnoty pomocou dvoch symbolov, 0 a 1. Konkrétnejšie, obvyklý systém base-2 je polohová notácia s radixom 2. Vďaka jednoduchej implementácii v digitálnych elektronických obvodoch pomocou logických brán je binárny systém používaný interne všetkými modernými počítačmi.

In mathematics and computer science, hexadecimal (also base 16, or hex) is a positional numeral system with a radix, or base, of 16. It uses sixteen distinct symbols, most often the symbols 0–9 to represent values zero to nine, and A, B, C, D, E, F (or alternatively a–f) to represent values ten to fifteen. For example, the hexadecimal number 2AF3 is equal, in decimal, to (2 × 163) + (10 × 162) + (15 × 161) + (3 × 160) , or 10,995. Each hexadecimal digit represents four binary digits (bits) (also called a "nibble"), and the primary use of hexadecimal notation is as a human-friendly representation of binary coded values in computing and digital electronics. For example, byte values can range from 0 to 255 (decimal) but may be more conveniently represented as two hexadecimal digits in the range 00 through FF. Hexadecimal is also commonly used to represent computer memory addresses.

Source: Wikipedia
AKA:

binárny prekladač, hex2binary, hex string, base-2, base-16, binárne až hex, hex do bin