Share

https://www.online-toolz.com/tools/html-validator.php

Facebook Share Twitter Share

HTML Validátor

Validuje HTML fragmenty pre dobre formované


- HTML
Výsledok validácie

More advanced validator: http://validator.w3.org

V kontexte webových dokumentov termín HTML validátor technicky odkazuje na validáciu pomocou DTDs pomocou nástrojov SGML. Avšak bežné (nie technické) použitie termínu sa vzťahuje na kontrolu HTML dokumentu na rôzne problémy pomocou nejakého typu počítačového checker, a nie nevyhnutne pomocou DTD s nástrojmi SGML. Okrem toho termín HTML validácia pre HTML 5 nemôže znamenať validáciu pomocou DTD, pretože HTML 5 nepoužíva DTD.

Source: Wikipedia
AKA:

html checker,w3c validatorAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.