Share

https://www.online-toolz.com/tools/javascript-escape-functions.php

Facebook Share Twitter Share

JavaScript uniknúť a kódovanie funkcie

JavaScript únik

Escape a Encode reťazec

Vloženie String

Šifrovanie reťazca pomocou funkcií JS
escape
encodeURI
encodeURIComponent

JavaScript nezabudnuteľný

Unescape / Decode a string

Šifrovanie String

Dekódovanie reťazca pomocou funkcií JS
unescape
decodeURI
decodeURIComponent

Funkcia escape() kóduje reťazec. robí reťazec prenosným, takže ho možno prenášať cez akúkoľvek sieť do akéhokoľvek počítača, ktorý podporuje znaky ASCII.Funkcia escape() kóduje špeciálne znaky, s výnimkou: * @ - _ +. /Funkcia encodeURI() sa používa na kódovanie URI. Táto funkcia kóduje špeciálne znaky, okrem:, /? : @ & = + $ # (Použite encodeURIComponent() na kódovanie týchto znakov).Funkcia encodeURIComponent() kóduje komponentu URI.Táto funkcia kóduje špeciálne znaky.

Source: http://www.w3schools.com/jsref/
AKA:

js encodeuricomponent, encodeURI, unescape online, javascript encode, javascript decode, javascript html encode









Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.