Share

https://www.online-toolz.com/tools/javascript-escape-functions.php

Facebook Share Twitter Share

JavaScript Escape a kódovanie funkcie

JavaScript uniknúť

Uniknite a zakódujte reťazec

Vstupný reťazec

Kódovaný reťazec pomocou funkcií JS
escape
encodeURI
encodeURIComponent

JavaScript Unescape

Unescape / Decode a string

Kódovaný reťazec

Dekódovaný reťazec pomocou funkcií JS
unescape
decodeURI
decodeURIComponent

Funkcia escape () kóduje reťazec. robí reťazec prenosný, takže ho možno prenášať cez ľubovoľnú sieť do ľubovoľného počítača, ktorý podporuje znaky ASCI.Funkcia escape () kóduje špeciálne znaky, s výnimkou: * @ - _ +. /Funkcia encodeURI () sa používa na kódovanie URI. Táto funkcia kóduje špeciálne znaky, okrem:,/? : @ & = + $ # (Použite EncodeUriComponent () na kódovanie týchto znakov) .Funkcia EncodeUriComponent () kóduje komponent URI. Táto funkcia kóduje špeciálne znaky. Okrem toho kóduje nasledujúce znaky:,/? : @ & = + $

Source: http://www.w3schools.com/jsref/
AKA:

js encodeuricomponent, encodeURI, unescape online, javascript kódovanie, javascript dekódovanie, javascript html kódovanie