Share

https://www.online-toolz.com/tools/json-minify.php

Facebook Share Twitter Share

JSON miniatúrne

Minifikované a kompaktné JSON reťazce na použitie v CURL alebo na iné účely

AKA:

JSON minify, compact or compress

JSON


JSON Minifikácia


JSON (akronym pre JavaScript Object Notation preložený /ˈdʒeɪsən/) je ľahký textový otvorený štandard navrhnutý pre ľudsky čitateľnú výmenu dát. Je odvodený z programovacieho jazyka JavaScript pre predstavovanie jednoduchých dátových štruktúr a asociatívnych aré, nazývaných objekty. Napriek svojmu vzťahu k JavaScript, je jazykovo nezávislý, s analyzátormi k dispozícii pre väčšinu programovacích jazykov.Formát JSON bol pôvodne špecifikovaný Douglasom Crockfordom a je popísaný v RFC 4627. Oficiálnym typom médií pre JSON je aplikácia/json. Rozšírenie súboru JSON je.json.Formát JSON sa často používa na serializáciu a prenos štruktúrovaných údajov cez sieťové pripojenie.

Source: Wikipedia

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.