Share

https://www.online-toolz.com/tools/md5-generator.php

Facebook Share Twitter Share

MD5 Hash generátor

Online MD5 Hash Generator, ktorý generuje MD5 hash z daného textu

Vložiť text

Vyrobené MD5


V kryptografii je MD5 (Message-Digest algorithm 5) široko používaná kryptografická hash funkcia s 128-bitovou (16-byte) hash hodnotou. Špecifikovaná v RFC 1321, MD5 bola používaná v širokej škále bezpečnostných aplikácií a je tiež bežne používaná na kontrolu integrity súborov. Avšak bolo preukázané, že MD5 nie je odolný voči kolízii; ako taký, MD5 nie je vhodný pre aplikácie ako SSL certifikáty alebo digitálne podpisy, ktoré sa spoliehajú na túto vlastnosť.

Source: Wikipedia
AKA:

MD5 Hash, Checksum, code, md5 encode, convert, encrypt, md5 to string, online md5


Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.