Share

https://www.online-toolz.com/tools/php-url-encoder-decoder.php

Facebook Share Twitter Share

URL kódovanie / dekódovanie


URL kódovanie

URL Encode alebo Decode reťazec pomocou PHP funkcií

url

Šifrovanie URL

URL dekódovanie

Decodes url using PHP urldecode function

url

Odstránenie URL


Percentuálne kódovanie, tiež známe ako kódovanie URL, je mechanizmus kódovania informácií v Uniform Resource Identifier (URI) za určitých okolností. Hoci je známe ako kódovanie URL, v skutočnosti sa používa všeobecnejšie v rámci hlavného Uniform Resource Identifier (URI) súboru, ktorý zahŕňa ako Uniform Resource Locator (URL) a Uniform Resource Name (URN). Ako taký sa používa aj pri príprave údajov typu médií "application/x-www-form-urlencoded", ako sa často používa pri predkladaní údajov HTML formulára v požiadavkách HTTP.

Source: Wikipedia
AKA:

URLEncode, URLDecode, encode urlAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.