Share

https://www.online-toolz.com/tools/regex-tester-online.php

Facebook Share Twitter Share

Príslušenstvo pre RegEx Tester Online PHP & PERL

Použite tento nástroj na testovanie vzorcov RegEx na TextNote:Táto stránka používa funkcie PHP Perl Compatible Regular ExpressionsReference:http://www.pcre.org/pcre.txt


Regex vzor

Texty
Result


Pravidelný výraz, tiež označovaný ako regex alebo regexp, poskytuje stručné a flexibilné prostriedky na zosúladenie textových reťazcov, ako sú konkrétne znaky, slová alebo vzory znakov. Pravidelný výraz je napísaný v formálnom jazyku, ktorý môže byť interpretovaný pravidelným procesorom výrazu, program, ktorý buď slúži ako generátor analýzy alebo skúma text a identifikuje časti, ktoré zodpovedajú danej špecifikácii. Pravidelné výrazy používajú mnohí textoví editori, utility a programovacie jazyky na vyhľadávanie a manipuláciu s textom založeným na vzoroch. Niektoré z týchto jazykov, vrátane Perl, Ruby, Awk a Tcl, majú plne integrované pravidelné výrazy do syntaxe samotného jadra jazyka. Iné ako C++,.NET, Java, Python a namiesto toho poskytujú prístup k pravidelným výrazom iba prostredníctvom knižníc.

Source: Wikipedia
AKA:

Tester , Editor , Validator , RegExp , Regular Expression , Evaluator , Parser, regular expression tester, regex online, regex checker, regex live, javascript regex test, regex pattern onlineAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.