Share

https://www.online-toolz.com/tools/string-functions.php

Facebook Share Twitter Share

Funkcie reťazca

Tento nástroj obsahuje funkcie manipulácie s reťazcami php, ako sú: Dĺžka reťazca, Cúvanie, Počet slov, Počet znakov, Rozdelenie, Zobraziť skryté znaky, Dolné a veľké písmená

Čo chcete robiť s reťazcom?

String Length

Vstupný reťazec

Dĺžka reťazca

String To Lower Case

Vstupný reťazec

Reťazec malých písmen

String To Upper Case

Input String

Upper-case String

Reverse String

Input String

Reversed String

Word Count

Input String

Number of Words

Show Hidden Characters

Reference : http://en.wikipedia.org/wiki/Control_character

Input String

Hidden Characters are shown as [X] where X is the corresponding character number or description

Split String

Input String
Split Character (Example: , or space)

String after splitting

Character Count

Input text

Number of chars
AKA:

Funkcie textu, slov