Share

https://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 dekódovanie a kódovanie

Použite tento nástroj na dekódovanie Base64 do textu alebo kódovanie ascii znakov do base 64 online. base64 dekódovací nástroj by mohol byť tiež použitý na šifrovanie textu do formátu Base64, ktorý môže byť dešifrovaný neskôr na tej istej stránke


Base64 dekódovanie

Základňa 64 String

Dekódovaný text

Base64 Encode

Vložiť text

Šifrovanie textu Base64

More about Base64

Base64 kódovacie schémy sa často používajú, keď binárne údaje potrebujú byť kódované alebo dekódované. Ďalšie ukladanie a prenos výsledných údajov prostredníctvom médií navrhnutých na spracovanie textových údajov bude potrebné.

AKA:

bas64 decode, base 64 decode, base64 decoder, base64 data, convert ascii string into base64 binary code translator, binary to text, convert binary, text into binary

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.