Share

https://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 Dekódovanie a kódovanie


Tento nástroj použite na Base64 Decode a Encode textových reťazcov online, takýto nástroj by sa mohol použiť aj na šifrovanie textu do formátu Base64, ktorý je možné neskôr dešifrovať na tej istej stránke

Base64 Dekódovanie

Base64 Reťazec

Dekódovaný text

Base64 Encode

Vstupný text

Kódovaný text Base64

AKA:

kódovanie, dekódovanie, šifrovanie, dešifrovanie, hash, generátor, prevodník, online base64, obyčajný text, MIME, základňa 64, radix-64, reťazec