Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Prevod textu na binárny

Tento nástroj konvertuje z textu na binárne a naopak

Text do binárneho

Vstupný text

Binárny výstup

Binárne na text

Converts from Binary to Text

Binárny vstup

Výstupný text


Systém binárnych číslic alebo číselný systém báze-2 predstavuje číselné hodnoty pomocou dvoch symbolov, 0 a 1. Konkrétnejšie, obvyklý systém base-2 je polohová notácia s radixom 2. Vďaka jednoduchej implementácii v digitálnych elektronických obvodoch pomocou logických brán je binárny systém používaný interne všetkými modernými počítačmi.

Source: Wikipedia
AKA:

binárny prekladač, text2binary, reťazec, base-2, binárne do ascii, binárne do angličtiny, preložiť binárne do textu, slová do binárneho