Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-encryption-decryption.php

Facebook Share Twitter Share

Šifrovanie a dešifrovanie textu online

Chráňte svoj text šifrovaním a dešifrovaním ľubovoľného textu pomocou kľúča, ktorý nikto nevie

Šifrovanie

Text na šifrovanie

Šifrovaný text


dešifrovanie

Šifrovaný text

Dešifrovaný text


V kryptografii je šifrovanie proces transformácie informácií (označovaných ako prostý text) pomocou algoritmu (nazývaného šifra), aby bol nečitateľný pre kohokoľvek okrem tých, ktorí majú špeciálne znalosti, zvyčajne označované ako kľúč. Výsledkom procesu sú šifrované informácie (v kryptografii, označované ako ciphertext). V mnohých kontextoch slovo šifrovanie tiež implicitne označuje opačný proces, dešifrovanie (napr. „softvér na šifrovanie“ môže zvyčajne vykonávať aj dešifrovanie), aby boli šifrované informácie opäť čitateľné (t. j. aby boli nezašifrované).

Source: Wikipedia
AKA:

Šifra, šifrovanie, dešifrovanie, šifrovanie, dešifrovanie, ochrana, citlivé, kódovanie, dekódovanie, kľúč, bezpečný, text, ufd2, soľ, hash, AES, rijndael256, blowfish...