Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-html-entities-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Prevodník špeciálnych znakov na HTML entity

Únik/Konvertuje špeciálne znaky v texte na HTML entity Príklad: Tom & „Jerry“ na Tom & "Jerry & quot

Text

HTML Entity

HTML Entities to Text Converter

Converts from HTML Entities (Escaped Characters) to Original Text

Example : Tom &ampamp &ampquotJerry&ampquot to Tom & "Jerry"

HTML Entity

Text
AKA:

Text, HTML, entity, prevodník, kódovanie, znaky, unikajúci, dekódovanie, unescape, htmlspecialchars, htmlentities dekódovať