Share

https://www.online-toolz.com/tools/word-cloud-generator.php

Facebook Share Twitter Share

Word Cloud Generator Web Creator Web Maker Nástroj

Vytvorte pekné slová cloud vložením textu nižšie, slová by mali byť oddelené medzerami

Tag Cloud


Váš text
Current size: 0 KB
Remove Stopwords ?


Tag cloud (slovo cloud, alebo vážený zoznam vo vizuálnom dizajne) je vizuálna reprezentácia textových údajov, zvyčajne používaná na zobrazenie metaúdajov kľúčových slov (tags) na webových stránkach alebo na vizualizáciu textu vo voľnom formulári.Tagy sú zvyčajne jednotlivé slová a význam každej značky je zobrazený veľkosťou písma alebo farbou.[2] Tento formát je užitočný na rýchle vnímanie najvýznamnejších pojmov a na umiestnenie termínu abecedne na určenie jeho relatívnej významu.

Source: Wikipedia
AKA:

Tag, Tag cloud, word clouds, word, wordle, word map, word art, create word cloud, wordle, word art, make a word map

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.