Share

https://www.online-toolz.com/tools/xml-validator.php

Facebook Share Twitter Share

Validátor XML Online

XML Validator Online Tool. Validuje fragmenty XML a testy pre dobre formované


xml →
Výsledok validácieValidácia XML je proces kontroly dokumentu napísaného v jazyku XML (Extensible Markup Language), aby sa potvrdilo, že je „dobre tvarovaný“ a „platný“, pretože nasleduje definovanú štruktúru. „Dobre tvarovaný“ dokument nasleduje základné syntaktické pravidlá XML, ktoré sú rovnaké pre všetky dokumenty XML. Platný dokument tiež rešpektuje pravidlá diktované určitým DTD alebo XML schémou, podľa špecifických možností aplikácie pre tie konkrétne. Okrem toho sú k dispozícii rozšírené nástroje, ako je štandardná špecifikácia OASIS CAM, ktorá poskytuje kontextuálnu validáciu obsahu a štruktúry, ktorá je flexibilnejšia ako základné schémové validácie.

Source: Wikipedia
AKA:

XML Checker, XML Validate, xml dtd validator

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.