Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Tekst u binarna konverzija

Ovaj alat se pretvara iz teksta u binarni i obrnuto

Tekst u binarni

Ulazni tekst

Binarni izlaz

Binarno u tekst

Converts from Binary to Text

Binarni ulaz

Izlazni tekst


Binarni numerički sistem, ili sistem brojeva baza-2, predstavlja numeričke vrednosti koristeći dva simbola, 0 i 1. Tačnije, uobičajeni baza-2 sistem je poziciona notacija sa radikom od 2. Zahvaljujući svojoj direktnoj primeni u digitalnom elektronskom krugu koristeći logičke kapije, binarni sistem interno koriste svi savremeni računari.

Source: Wikipedia
AKA:

binarni prevodilac, tekt2binari, string, base-2, binarni na ascii, binarni na engleski, binarni prevod u tekst, reči na binarni