Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-encryption-decryption.php

Facebook Share Twitter Share

Šifriranje i dešifrovanje teksta na mreži

Zaštitite svoj tekst šifrovanjem i dešifrovanjem bilo kog teksta ključem koji niko ne zna

Šifrovanje

Tekst za šifrovanje

Šifrovani tekst


Dešifrovanje

Šifrovani tekst

Dešifrovani Tekst


U kriptografiji, enkripcija je proces transformacije informacija (koji se naziva običan tekst) koristeći algoritam (koji se naziva šifra) kako bi se učinilo nečitljivim bilo kome osim onima koji poseduju posebna znanja, koja se obično naziva ključem. Rezultat procesa su šifrovane informacije (u kriptografiji, koja se naziva šifrotekt). U mnogim kontekstima reč enkripcija se takođe implicitno odnosi na obrnuti proces, dešifrovanje (npr. „softver za enkripciju“ tipično može vršiti i dešifrovanje), da bi se šifrovane informacije ponovo čitale (tj. da bi bile nešifrovane).

Source: Wikipedia
AKA:

Šifriranje, šifrovanje, dešifrovanje, šifrovanje, dešifrovanje, zaštita, osetljiva, kodiranje, dekodiranje, ključ, sigurno, tekst, ufd2, so, hash, aes, rijndael256, blovfish...