Share

https://www.online-toolz.com/tools/hex-to-binary-converter.php

Facebook Share Twitter Share

Hex till Binär omvandlare


This tools lets you convert from Hex to Binary or the other way around

Hex Till Binär

Konverterar från Hex till Binary

Hex ingång

Binär utgång

Binär till Hex

Converts from Binary to Hex

Binär ingång

Hex utgång


Det binära siffersystemet, eller bas-2-talsystemet, representerar numeriska värden med två symboler, 0 och 1. Mer specifikt, det vanliga bas-2-systemet är en positionsnotation med en radix på 2. På grund av dess enkla implementering i digitala elektroniska kretsar med hjälp av logiska grindar, det binära systemet används internt av alla moderna datorer.

In mathematics and computer science, hexadecimal (also base 16, or hex) is a positional numeral system with a radix, or base, of 16. It uses sixteen distinct symbols, most often the symbols 0–9 to represent values zero to nine, and A, B, C, D, E, F (or alternatively a–f) to represent values ten to fifteen. For example, the hexadecimal number 2AF3 is equal, in decimal, to (2 × 163) + (10 × 162) + (15 × 161) + (3 × 160) , or 10,995. Each hexadecimal digit represents four binary digits (bits) (also called a "nibble"), and the primary use of hexadecimal notation is as a human-friendly representation of binary coded values in computing and digital electronics. For example, byte values can range from 0 to 255 (decimal) but may be more conveniently represented as two hexadecimal digits in the range 00 through FF. Hexadecimal is also commonly used to represent computer memory addresses.

Source: Wikipedia
AKA:

binär översättare, hex2binär, hex sträng, bas-2, bas-16, binär till hex, hex till bin