Share

https://www.online-toolz.com/tools/javascript-escape-functions.php

Facebook Share Twitter Share

JavaScript Escape och kodningsfunktioner

JavaScript Flykten

Escape och Encode en sträng

Ingång String

Kodad sträng med hjälp av JS-funktioner
escape
encodeURI
encodeURIComponent

JavaScript för Unescape

Unescape / Decode a string

Kodade strängar

Dekoderad sträng med hjälp av JS-funktioner
unescape
decodeURI
decodeURIComponent

Escape()-funktionen kodar en sträng. den gör en sträng portabel, så att den kan överföras över vilket nätverk som helst till vilken dator som helst som stöder ASCII-tecken.Escape()-funktionen kodar speciella tecken, med undantag för: * @ - _ +. / encodeURI()-funktionen används för att koda en URI. Den här funktionen kodar speciella tecken, förutom:, /? : @ & = + $ # (Använd encodeURIComponent() för att koda dessa tecken).Den encodeURIComponent()-funktionen kodar en URI-komponent.Denna funktion kodar speciella tecken. Dessutom kodar den följande tecken:,? : @ & = + $ #

Source: http://www.w3schools.com/jsref/
AKA:

js encodeuricomponent, encodeURI, unescape online, javascript encode, javascript decode, javascript html encode

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.