Share

https://www.online-toolz.com/tools/javascript-escape-functions.php

Facebook Share Twitter Share

JavaScript Escape och kodningsfunktioner

JavaScript Escape

Fly och koda en sträng

Input String

Kodad sträng med JS-funktioner
escape
encodeURI
encodeURIComponent

JavaScript Unescape

Unescape / Decode a string

Kodad sträng

Avkodad sträng med JS-funktioner
unescape
decodeURI
decodeURIComponent

Escape () -funktionen kodar en sträng. den gör en sträng bärbar, så att den kan överföras över vilket nätverk som helst till vilken dator som helst som stöder ASCII-tecken.Escape () -funktionen kodar specialtecken, med undantag för: * @ - _ +. /Funktionen encodeURI () används för att koda en URI. Denna funktion kodar specialtecken, utom:,/? : @ & = + $ # (Använd encodeURIComponent () för att koda dessa tecken) .Funktionen encodeURIComponent () kodar en URI-komponent.Denna funktion kodar specialtecken. Dessutom kodar det följande tecken:,/? : @ & = + $ #

Source: http://www.w3schools.com/jsref/
AKA:

js encodeuricomponent, EncodeURI, unescape nätet, javascript koda, javascript avkoda, javascript html koda