Share

https://www.online-toolz.com/tools/json-minify.php

Facebook Share Twitter Share

JSON Minify

Minifiera och kompakta JSON-strängar för att användas i CURL eller andra ändamål

AKA:

JSON minify, compact or compress

JSON


JSON miniatyr


JSON (en förkortning för JavaScript Object Notation uttalad /ˈdʒeɪsən/) är en lätt textbaserad öppen standard utformad för mänskligt läsbar datautbyte. Det härstammar från programmeringsspråket JavaScript för att representera enkla datastrukturer och associativa arrayer, kallade objekt. Trots sitt förhållande till JavaScript är det språkoberoende, med parsers tillgängliga för de flesta programmeringsspråk.JSON-formatet specificerades ursprungligen av Douglas Crockford, och beskrivs i RFC 4627. Den officiella media typen för JSON är applikation/json. JSON filnamnstillägget är.json.JSON-formatet används ofta för serialisering och överföring av strukturerade data över en nätverksanslutning. Det används främst för att överföra data mellan en server och en webbapplikation, vilket fungerar som ett alternativ till XML.

Source: Wikipedia

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.