Share

https://www.online-toolz.com/tools/php-url-encoder-decoder.php

Facebook Share Twitter Share

URL Encoder / Dekoder


URL kodning

URL Encode eller Decode sträng med hjälp av PHP-funktioner

url

Kodad url

Url decoder

Decodes url using PHP urldecode function

url

Avkodad url


Procentkodning, även känd som URL-kodning, är en mekanism för kodning av information i en Uniform Resource Identifier (URI) under vissa omständigheter. Även om det är känt som URL-kodning det är, i själva verket, används mer allmänt inom den huvudsakliga Uniform Resource Identifier (URI) uppsättning, som inkluderar både Uniform Resource Locator (URL) och Uniform Resource Name (URN). Som sådan används det också i beredningen av data av "application/x-www-form-urlencoded" media typ, som ofta används vid inlämning av HTML-formulärdata i HTTP-förfrågningar.

Source: Wikipedia
AKA:

URLEncode, URLDecode, encode urlAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.