Share

https://www.online-toolz.com/tools/regex-tester-online.php

Facebook Share Twitter Share

RegEx Tester Online, PHP och PERL

Använd det här verktyget för att testa RegEx-mönster på TextNote:Den här sidan använder PHP Perl Compatible Regular Expressions functionsReference:http://www.pcre.org/pcre.txt


Regex mönster

Texten
Result


Ett regelbundet uttryck, även kallat regex eller regexp, ger ett kortfattat och flexibelt sätt att matcha textsträngar, såsom specifika tecken, ord eller mönster av tecken. Ett regelbundet uttryck är skrivet på ett formellt språk som kan tolkas av en vanlig uttrycksprocessor, ett program som antingen fungerar som en analysgenerator eller undersöker text och identifierar delar som matchar den angivna specifikationen. Regelbundna uttryck används av många textredigerare, verktyg och programmeringsspråk för att söka och manipulera text baserat på mönster. Några av dessa språk, inklusive Perl, Ruby, Awk och Tcl, har fullt integrerat regelbundna uttryck i kärnspråkets syntax. Andra som C++,.NET, Java och Python ger istället tillgång till regelbundna uttryck endast genom bibliotek.

Source: Wikipedia
AKA:

Tester , Editor , Validator , RegExp , Regular Expression , Evaluator , Parser, regular expression tester, regex online, regex checker, regex live, javascript regex test, regex pattern onlineAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.