Share

https://www.online-toolz.com/tools/sha1-generator.php

Facebook Share Twitter Share

SHA1 Generatör

Detta SHA1-generatorverktyg genererar SHA1-hash från någon given text

Inmatning av text

Genererad SHA1 String


I kryptografi är SHA-1 en kryptografisk hashfunktion utformad av National Security Agency och publicerad av NIST som en US Federal Information Processing Standard. SHA står för Secure Hash Algorithm. De tre SHA-algoritmerna är strukturerade annorlunda och skiljer sig från SHA-0, SHA-1 och SHA-2. SHA-1 är mycket lik SHA-0, men korrigerar ett fel i den ursprungliga SHA-hash-specifikationen som ledde till betydande svagheter. SHA-0-algoritmen antogs inte av många applikationer. SHA-2 på den andra sidan skiljer sig avsevärt från SHA-1-hash-funktionen. SHA-1 är den mest använda av de befintliga SHA-hash-funktionerna, och används i flera allmänt använda säkerhetsapplikationer och protokoll. År 2005 identifierades säkerhetsfel i SHA-1, nämligen att en matematisk svaghet kan existera, vilket indikerar att en stark hashare skulle kunna förbättras.

Source: Wikipedia
AKA:

Hash , SHA , Signature , Checksum , generatorAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.