Share

https://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 Decode och Encode

Använd det här verktyget för att avkoda Base64 till text eller kodas ascii tecken till base 64 online. bas64 avkodningsverktyget kan också användas för att kryptera text till Base64-format som kan avkrypteras senare på samma sida


Base64 avkodning

Base64 sträng

Dekrypterad text

Base64 Encode

Inmatning av text

Kodad Base64 Text

More about Base64

Base64 kodningsscheman används ofta när binära data behöver kodas eller avkodas. Ytterligare lagring och överföring av de resulterande data via media som är utformade för att hantera textdata kommer att krävas.

AKA:

bas64 decode, base 64 decode, base64 decoder, base64 data, convert ascii string into base64 binary code translator, binary to text, convert binary, text into binary

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.