Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Text till binär konvertering

Detta verktyg konverterar från text till binär och vice versa

Text till binär

Indata Text

Binär utgång

Binär till text

Converts from Binary to Text

Binär ingång

Utdata text


Det binära siffersystemet, eller bas-2-talsystemet, representerar numeriska värden med två symboler, 0 och 1. Mer specifikt, det vanliga bas-2-systemet är en positionsnotation med en radix på 2. På grund av dess enkla implementering i digitala elektroniska kretsar med hjälp av logiska grindar, det binära systemet används internt av alla moderna datorer.

Source: Wikipedia
AKA:

binär översättare, text2binär, sträng, bas-2, binär till ascii, binär till engelska, översätt binär till text, ord till binär