Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-encryption-decryption.php

Facebook Share Twitter Share

Kryptera och dekryptera text online

Skydda din text genom att kryptera och dekryptera en viss text med en nyckel som ingen känner till

Kryptering

Text att kryptera

Krypterad text


Dekryptering

Krypterad text

Dekrypterad text


I kryptografi är kryptering processen att omvandla information (kallad klartext) med hjälp av en algoritm (kallad chiffer) för att göra den oläslig för någon utom de som har speciell kunskap, vanligtvis kallad en nyckel. Resultatet av processen är krypterad information (i kryptografi, kallad chiffer). I många sammanhang hänvisar ordet kryptering också implicit till omvänd process, dekryptering (t.ex. ”programvara för kryptering” kan vanligtvis också utföra dekryptering), för att göra den krypterade informationen läsbar igen (dvs. för att göra den okrypterad).

Source: Wikipedia
AKA:

Cipher, kryptering, dekryptering, kryptera, dekryptera, skydda, känslig, koda, avkoda, nyckel, säkra, text, ufd2, salt, hash, aes, rijndael256, blowfish...