Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-html-entities-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Konverterare för specialtecken till HTML-enheter

Escapes/konverterar specialtecken i text till HTML-enheter Exempel: Tom & ”Jerry” till Tom & "Jerry"

Text

HTML-entiteter

HTML Entities to Text Converter

Converts from HTML Entities (Escaped Characters) to Original Text

Example : Tom &ampamp &ampquotJerry&ampquot to Tom & "Jerry"

HTML-entiteter

Text
AKA:

Text, HTML, entiteter, omvandlare, kodning, tecken, fly, avkodning, unescape, htmlspecialchars, htmlentities avkoda