Share

https://www.online-toolz.com/tools/unicode-html-entities-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Unicode till HTML-enheter Omvandlare

Konverterar från Unicode till HTML-entiteter Exempel: till Anteckning:HTML-entiter är i decimaltal

Unicode-text

HTML-entiteter

Unicode Entities to Text Converter

Converts from HTML Entities to Unicode Text

Example : عربى to عربى

Note :HTML Entites are in decimal numbers

HTML-entiteter

Unicode-text
AKA:

Text, HTML, entiteter, omvandlare, kodning, tecken, fly, avkodning, unescape, unicode, utf8, ascii