Share

https://www.online-toolz.com/tools/word-cloud-generator.php

Facebook Share Twitter Share

Word Cloud Generator Web Creator Web Maker Verktyg

Generera snygga ord moln genom att infoga din text nedan, ord bör separeras av utrymmen

Tag Cloud


Din text
Current size: 0 KB
Remove Stopwords ?


En tagg moln (ord moln, eller vägda listor i visuell design) är en visuell representation av textdata, vanligtvis används för att avbilda nyckelord metadata (tags) på webbplatser, eller för att visualisera fri form text. Taggar är vanligtvis enstaka ord, och betydelsen av varje tagg visas med teckensnitt storlek eller färg.[2] Detta format är användbart för att snabbt uppfatta de mest framträdande termerna och för att lokalisera en term alfabetiskt för att bestämma dess relativa framträdande.

Source: Wikipedia
AKA:

Tag, Tag cloud, word clouds, word, wordle, word map, word art, create word cloud, wordle, word art, make a word map

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.