Share

https://www.online-toolz.com/tools/xml-validator.php

Facebook Share Twitter Share

XML Validator på nätet

XML Validator Online Tool. Validerar XML-fragment och tester för välformad


Om XML
ValideringsresultatXML-validering är processen att kontrollera ett dokument som är skrivet i XML (Extensible Markup Language) för att bekräfta att det är både "välformat" och "giltigt" eftersom det följer en definierad struktur. Ett "välformat" dokument följer de grundläggande syntaktsreglerna i XML, som är desamma för alla XML-dokument. Ett giltigt dokument respekterar också de regler som dikteras av ett visst DTD- eller XML-schema, enligt de tillämpningsspecifika valen för de specifika. Dessutom finns utökade verktyg som OASIS CAM-standardspecifikation som ger kontextuell validering av innehåll och struktur som är mer flexibel än grundläggande schemavalideringar.

Source: Wikipedia
AKA:

XML Checker, XML Validate, xml dtd validator

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.