Share

https://www.online-toolz.com/tools/xpath-tester-online.php

Facebook Share Twitter Share

Online XPATH Tester

Det här XPATH Tester-verktyget låter dig köra XPATH-frågor mot XML-fragment.


XPATH förfrågan

Om XML
Result


XPath, XML Path Language, är ett frågespråk för att välja noder från ett XML-dokument. Dessutom kan XPath användas för att beräkna värden (t.ex. strängar, siffror eller boolska värden) från innehållet i ett XML-dokument. XPath definierades av World Wide Web Consortium (W3C).XPath-språket är baserat på en trädrepresentation av XML-dokumentet och ger möjlighet att navigera runt trädet, välja noder enligt en mängd olika kriterier.

Source: Wikipedia
AKA:

XML , xpath , tester , evaluator , parser , editor , query , extractor , compiler , checker , w3cAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.