Share

http://online-toolz.com/tools/javascript-escape-functions.php

Facebook Share Twitter Share

JavaScript Escape ve Kodlama fonksiyonları

JavaScript Kaçış

Bir dizgeden kaçış ve kodlama

Giriş Dizesi

JS işlevlerini kullanan kodlanmış dizge
escape
encodeURI
encodeURIComponent

JavaScript Çıkışı

Unescape / Decode a string

Kodlanmış Dizge

JS işlevlerini kullanan kod çözme dizesi
unescape
decodeURI
decodeURIComponent

escape () işlevi bir dizeyi kodlar. Bir dizeyi taşınabilir hale getirir, bu nedenle herhangi bir ağ üzerinden ASCII characters.escape () işlevini destekleyen herhangi bir bilgisayara iletilebilir: * @ - _ + hariç özel karakterleri kodlar. /encodeURI () işlevi bir URI kodlamak için kullanılır. Bu işlev:,/? haricinde özel karakterleri kodlar : @ & = + $ # (Bu karakterleri kodlamak için encodeURIComponent () kullan) .encodeURIComponent () işlevi bir URI bileşenini kodlar. Bu işlev özel karakterleri kodlar. Buna ek olarak, aşağıdaki karakterleri kodlar:,/? : @ & = + $ #

Source: http://www.w3schools.com/jsref/
AKA:

js encodeuricomponent, encodeURI, unescape çevrimiçi, javascript kodlama, javascript decode, javascript html kodlamak