Share

http://online-toolz.com/tools/string-functions.php

Facebook Share Twitter Share

Dize İşlevleri

Bu araç, php dize manipülasyon işlevlerini içerir: Dize Uzunluğu, Tersine Çevirme, Kelime Sayısı, Karakter sayısı, Bölme, Gizli Karakterleri Göster, Alt ve Üst Harf

String'inle ne yapmak istiyorsun?

String Length

Giriş Dizesi

String Uzunluğu

String To Lower Case

Giriş Dizesi

Küçük Harf Dizesi

String To Upper Case

Input String

Upper-case String

Reverse String

Input String

Reversed String

Word Count

Input String

Number of Words

Show Hidden Characters

Reference : http://en.wikipedia.org/wiki/Control_character

Input String

Hidden Characters are shown as [X] where X is the corresponding character number or description

Split String

Input String
Split Character (Example: , or space)

String after splitting

Character Count

Input text

Number of chars
AKA:

Metin, sözcük fonksiyonları