Share

https://www.online-toolz.com/tools/html-validator.php

Facebook Share Twitter Share

HTML валідатор

Валідує фрагменти HTML для добре сформованих


HTML
Результати валідації

More advanced validator: http://validator.w3.org

У контексті веб-документів термін HTML validator технічно посилається на валідацію за допомогою DTD за допомогою інструментів SGML. Однак, загальне (нетехнічне) використання терміну відноситься до перевірки HTML-документу на різні проблеми за допомогою якогось типу комп'ютерного чекера, а не обов'язково за допомогою DTD з інструментами SGML. Крім того, термін HTML-валідація для HTML 5 не може означати валідацію за допомогою DTD, тому що HTML 5 не використовує DTD.

Source: Wikipedia
AKA:

html checker,w3c validatorAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.