Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-encryption-decryption.php

Facebook Share Twitter Share

Шифрувати та розшифрувати текст в Інтернеті

Захистіть свій текст за допомогою шифрування та дешифрування будь-якого заданого тексту за допомогою ключа, який ніхто не знає

Шифрування

Текст для шифрування

Зашифрований текст


Розшифровка

Зашифрований текст

Розшифрований текст


У криптографії шифрування - це процес перетворення інформації (іменованої як відкритий текст) за допомогою алгоритму (званого шифром), щоб зробити її нечитабельною нікому, крім тих, хто володіє спеціальними знаннями, зазвичай називають ключем. Результатом процесу є зашифрована інформація (в криптографії, іменована шифротекстом). У багатьох контекстах слово шифрування також неявно відноситься до зворотного процесу, дешифрування (наприклад, «програмне забезпечення для шифрування» зазвичай також може виконувати дешифрування), щоб зробити зашифровану інформацію знову читабельною (тобто зробити її незашифрованою).

Source: Wikipedia
AKA:

Шифрування, шифрування, дешифрування, шифрування, розшифрування, захист, чутливий, кодування, декодування, ключ, безпечний, текст, ufd2, сіль, хеш, AES, rijndael256, blowfish...