Share

https://www.online-toolz.com/tools/color-chooser.php

Facebook Share Twitter Share

Bộ chọn màu

Chọn màu mong muốn của bạn và nhấp vào để nhận mã RGB/HEX ngay lập tức

Click on the color to get the code:
AKA:

chọn màu, chọn màu html, bộ chọn màu, hex, web, rgb, bảng màu html, bảng màu html, màu bộ tạo bảng màu, mã màu html, colorpicker