Share

https://www.online-toolz.com/tools/json-beautifier-viewer-and-formatter.php

Facebook Share Twitter Share

Đồ họa JSON Beautifier

Giới thiệu một công cụ làm đẹp JSON mới được thiết kế để làm cho việc làm việc với dữ liệu JSON trở nên thú vị. công cụ trực tuyến này được đóng gói với các tính năng sẽ giúp bạn chỉnh sửa, xem, định dạng, chuẩn bị và phân tích dữ liệu JSON một cách dễ dàng. Cho dù bạn là một nhà phát triển làm việc với dữ liệu JSON, hoặc chỉ đơn giản là một người cần hiểu cấu trúc của một chuỗi JSON, công cụ này là dành cho bạn.

Cấu hình JSON string


Đánh giá JSON

More about the tool

Một trong những tính năng nổi bật của công cụ này là khả năng định dạng các chuỗi JSON theo cách làm cho chúng dễ đọc và hiểu. Cho dù bạn đang làm việc với một đối tượng JSON lớn hay một chuỗi đơn giản, công cụ này sẽ tự động chèn và sắp xếp dữ liệu để làm cho nó dễ đọc hơn. Tính năng này một mình có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều giờ khi cố gắng gỡ lỗi và hiểu dữ liệu JSON. Một tính năng tuyệt vời khác là khả năng xem các chuỗi JSON như một cây. Điều này làm cho nó dễ dàng điều hướng dữ liệu và tìm kiếm các con đường cụ thể trong đối tượng JSON. Cho dù bạn đang tìm kiếm một cặp giá trị khóa cụ thể hoặc chỉ cần tìm thấy tất cả các giá trị trong một đối tượng được niêm phong, tính năng này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Nhìn chung, công cụ làm đẹp JSON mới này là một công cụ cần thiết cho bất cứ ai làm việc với dữ liệu JSON. Cho dù bạn là nhà phát triển, nhà phân tích dữ liệu, hoặc chỉ đơn giản là một người cần hiểu cấu trúc của một chuỗi JSON, công cụ này sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.


AKA:

json viewer, formatter, prettifier, parser, pretty print, reader online, visualizer, tree builderAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.