Share

https://www.online-toolz.com/tools/md5-generator.php

Facebook Share Twitter Share

Máy phát hash MD5

Một máy phát hash MD5 trực tuyến tạo hash MD5 từ văn bản được cung cấp

Nhập văn bản

Phát triển MD5


Trong mã hóa, MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một chức năng hash mã hóa được sử dụng rộng rãi với giá trị hash 128-bit (16-byte). Được chỉ định trong RFC 1321, MD5 đã được sử dụng trong một loạt các ứng dụng bảo mật, và cũng thường được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của các tệp. Tuy nhiên, đã được chứng minh rằng MD5 không chống va chạm; như vậy, MD5 không phù hợp với các ứng dụng như chứng chỉ SSL hoặc chữ ký kỹ thuật số dựa trên thuộc tính này.

Source: Wikipedia
AKA:

MD5 Hash, Checksum, code, md5 encode, convert, encrypt, md5 to string, online md5


Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.