Share

https://www.online-toolz.com/tools/online-notepad.php

Facebook Share Twitter Share

Notepad trực tuyến

Một Notepad trực tuyến để viết văn bản và ghi chú dễ dàng trên trình duyệt. Công cụ này là một thay thế trực tuyến cho các ứng dụng phần mềm như Windows Notepad, và các trình soạn thảo văn bản khác trong Microsoft Windows, Mac và Linux. Nếu bạn thích, bạn cũng có thể chuyển sang chế độ tối


Dark Mode:

AKA:

trình soạn thảo văn bản thuần túy, notepad online, notepad trực tuyến, notepad, text online, notepad free, note online, notepad online, trình soạn thảo notepad trực tuyến, web notepad, trình soạn thảo văn bản thuần túy, ghi chú trực tuyến, trình soạn thảo văn bản trực tuyến, microsoft notepad trực tuyến, note pad online, note take, google notepad online, notepad online