Share

https://www.online-toolz.com/tools/online-notepad.php

Facebook Share Twitter Share

Support us on Patreon to build Online Toolz 2.0

More in the following Patreon link: patreon.com/OnlineToolz

Online Toolz 2.0

  • No Ads
  • More improvment
  • AI Tools

Together we could make Online-Toolz the one-stop-shop for online productivity 🚀 🙂

Online ghi chú

Một Online Notepad để viết văn bản và ghi chú dễ dàng trên trình duyệt. công cụ này là một thay thế trực tuyến cho các ứng dụng phần mềm như Windows Notepad, và các trình soạn thảo văn bản khác trong Microsoft Windows, Mac và Linux. Nếu bạn thích, bạn cũng có thể chuyển sang chế độ tối


Dark Mode:

AKA:

plain text editor, notepad online, online note pad, notepad, text online, notepad free, note online, online notepad editor, web notepad, plain text editor, notes online, online text editor, microsoft notepad online, note pad online, note take, google notepad online, notepad web, textpad online