Share

https://www.online-toolz.com/tools/online-translator-free.php

Facebook Share Twitter Share

Support us on Patreon to build Online Toolz 2.0

More in the following Patreon link: patreon.com/OnlineToolz

Online Toolz 2.0

  • No Ads
  • More improvment
  • AI Tools

Together we could make Online-Toolz the one-stop-shop for online productivity 🚀 🙂

Dịch Online

The Online Translator is a free tool that allows users to easily translate text from one language to another.

The tool supports 30+ language and is designed to be user-friendly and easy to use, making it accessible to people of all language backgrounds.

How to use it

  • Put your text in the text field below
  • Choose your desired language which you want to translate to
  • Click Translate

Note : Max 300 words (~2000 characters). For long text it could take up to 3 mins

văn bản của bạn
Translate to

Dịch văn bản


More about the tool

Một công cụ dịch trực tuyến hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ là một tài nguyên có giá trị cho bất cứ ai cần giao tiếp với những người nói các ngôn ngữ khác nhau. Một trong những tính năng chính của công cụ dịch trực tuyến là khả năng tự động phát hiện ngôn ngữ của văn bản. Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải chọn ngôn ngữ của văn bản mà họ muốn dịch. Thay vào đó, công cụ này sử dụng thuật toán để phân tích văn bản và xác định ngôn ngữ mà nó được viết. Điều này làm cho quá trình dịchAKA:

online translation, translate to english, free translation online