Share

https://www.online-toolz.com/tools/random-text-generator.php

Facebook Share Twitter Share

Tính năng Random Text Generator

Giới thiệu một công cụ Generator văn bản ngẫu nhiên mới được thiết kế để giúp các nhà văn, nhà thiết kế và nhà phát triển nhanh chóng tạo văn bản vị trí cho các dự án của họ. Công cụ trực tuyến này được đóng gói với các tính năng sẽ giúp bạn dễ dàng tạo văn bản ngẫu nhiên tương tự như văn bản vị trí nổi tiếng "Lorem Ipsum". Ngoài việc tạo văn bản vị trí bằng tiếng Anh, công cụ này cũng hỗ trợ tiếng Ả Rập. Lưu ý: Trang này tạo văn bản ngẫu nhiên (Lorem ipsum) trên mỗi bản cập nhật

Tiếng Anh

Tiếng Ả Rập - Textes

More about the tool

Điều này cho phép các nhà thiết kế và nhà phát triển để tập trung vào bố cục và thiết kế văn bản của bạn mà không bị phân tâm bởi nội dung của văn bản thực sự, nhưng cũng trong phong cách và giai điệu.Bạn có thể chọn từ một loạt các phong cách khác nhau, chẳng hạn như chính thức, không chính thức, hoặc kỹ thuật, và công cụ của chúng tôi sẽ tạo ra văn bản phù hợp với phong cách được lựa chọn.Ngoài ra, bạn có thể đặt chiều dài của văn bản được tạo ra, làm cho nó dễ dàng cho bất cứ ai phù hợp với chiều dài của văn bản thực tế mà bạn sẽ sử dụng trong dự án của bạn.Một tính năng tuyệt vời khác của công cụ này sẽ là khi bạn sử dụng một trình biên tập dựa trên thời gian Ả Rập để cung cấp khả năng hỗ trợ với các dự án được tạo ra bằng tiếng Ả Rập, cho phép bạn tạo ra các kết quả có hiệu quả trong công việc của bạn, hoặc làm cho nó dễ dàng hơn để thay đổi văn bản của bạn.

AKA:

Lorem ipsum , Random , text , generator , placeholder, paragraph generator, random text, random string, dummy text, content, word

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.