Share

https://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Giải mã & Mã hóa Base64


Sử dụng công cụ này để Base64 giải mã và mã hóa chuỗi văn bản trực tuyến, công cụ như vậy cũng có thể được sử dụng để mã hóa văn bản thành định dạng Base64 có thể được giải mã sau này trên cùng một trang

Giải mã Base64

Chuỗi Base64

Văn bản được giải mã

Base64 Encode

Nhập văn bản

Văn bản Base64 được mã hóa

AKA:

mã hóa, giải mã, mã hóa, giải mã, băm, máy phát điện, bộ chuyển đổi, base64 trực tuyến, văn bản thuần, MIME, cơ sở 64, radix-64, chuỗi